Historie

 

Het besluit, in 1994, om een collectie hedendaagse beeldende kunst op te bouwen, werd ingegeven door de wens om “iets blijvends” te creëren. Niet als belegging en zeker ook niet als aankleding van het hoofdkantoor.

Semah_Joseph-013-s-072dpi.jpg

 

Initiatiefnemer voor het collectioneren van hedendaagse beeldende kunst was Ton Boersma, destijds algemeen directeur van NOG Verzekeringen. Hij greep met dit initiatief terug op de leuze uit het jaar van oprichting (1863) van het Nederlands Onderwijs Genootschap: “iets doen omdat er anders niets gebeurt”.

Bij de opzet werd gekozen voor een zogenaamde “dakloze” collectie met de bedoeling om de werken voor kortere of langere tijd aan verschillende musea in bruikleen te geven, zowel voor tentoonstellingen, als voor aanvulling op de collectie van die musea.

In 1994 werd aan collectioneur Frits Becht gevraagd om de collectie gestalte te geven. Frits Becht heeft tot 2001 gewerkt aan de opbouw van de NOG Collectie op een wijze alsof hij voor zichzelf verzamelde. Vanaf 2001 heeft Corrie van der Veen met eenzelfde opdracht, “Verzamel,  zoals je dat voor jezelf zou doen”, het stokje van hem overgenomen en de collectie uitgebouwd tot ruim 500 kunstwerken van 105 verschillende kunstenaars.

Huidige conservator is Catrien Schreuder, Stedelijk Museum Schiedam. Dit museum heeft met ingang van 1 september 2013 het beheer van de collectie overgenomen van Stichting Beheer SNS REAAL. Stichting Beheer heeft voor het jaar 2020 een aankoopbudget voor de NOG Collectie beschikbaar gesteld van € 50.000,--.

Het accent van de NOG Collectie ligt op tekeningen c.q. werken op papier, maar ook beelden en objecten maken deel uit van de collectie. Het beleid is er op gericht om die kunstwerken te verwerven die bijdragen aan de ontwikkeling van de beeldende kunst.

De NOG Collectie bestaat uit hedendaagse kunst van zowel gerenommeerde als nog niet gevestigde kunstenaars. De ontwikkeling van deze Nederlandse of in Nederland woonachtige kunstenaars wordt aandachtig gevolgd.

Frik_Helen-006-072dpi.jpg

Ossip-002-072dpi.jpg

Grosfeld_Jan-330-072dpi.jpg